Weld IT

Weld IT

Wisum har i oppdrag å markedsføre Weld IT. Weld IT tilbyr programvareløsninger til sveiseindustrien.

Weld IT har siden 2015 levert programvareløsninger som effektiviserer den daglige driften hos sveisere, sveiseledere og bedriften generelt. Wisum har hatt i oppdrag å markedsføre Weld IT på digitale platformer, sosiale medier og trykte flater. Vi har laget brosjyrer, webløsninger, messeutstyr, bildekor og illustrasjoner som Weld IT benytter i sin daglige markedsføring.